Kunst in de openbare ruimte

Een kroon en de olifanten Hans en Parkie

Een kroon en de olifanten Hans en Parkie
Een kroon en de olifanten Hans en Parkie
Een kroon en de olifanten Hans en Parkie
Een kroon en de olifanten Hans en Parkie
Een kroon en de olifanten Hans en Parkie

Kunstenaar: Onderdeel herinrichting park ’t Loo / Waterspoorpark
Straatnaam: Nicolaas Beetslaan, water Nicolaas Beetslaan en vijver Park 't Loo zijde Prinses Beatrixlaan
  Bovenveen
Jaar van plaatsing: 2016

Omschrijving:

Een kroon en de olifanten Hans en Parkie

2016 Onderdeel herinrichting park ’t Loo / Waterspoorpark

De metalen olifant vormt samen met een tweede olifant en een kroon een verwijzing naar de 18de eeuwse dierentuin bij De Loo. De drie metalen objecten verwijzen naar Stadhouder Willem V (de kroon) en de olifanten Hans en Parkie. De kroon en één van de olifanten liggen in de vijver langs de Nicolaas Beetslaan.

Hans en Parkie

Hans en Parkie waren twee olifanten uit het voormalige Ceylon (Sri Lanka). Wanneer het mannetje Hans en het vrouwtje Parkie hun namen hebben gekregen is onbekend. De twee worden in december 1785 gevangen en zijn dan ongeveer één jaar oud.

De Verenigde Oostindische Compagnie neemt de olifanten mee als een geschenk voor stadhouder Willem V. Rond 5 juli 1786 komen de twee olifanten aan op Texel in het schip Utrecht. Daarna worden zij naar Amsterdam overgebracht. En vanuit Amsterdam gaat het dan naar De Loo. Het moet voor de twee dieren een vreselijke reis zijn geweest.

Eind 1786 worden vanwege de roerige patriottentijd de olifanten overgebracht naar Paleis Het Loo in Apeldoorn. Hun stal bestaat nog steeds. Na de Franse bezetting in 1795 worden Hans en Parkie naar de Ménagerie du Jardin des Plantes in Parijs overgebracht. De olifanten zijn ook daar een bezienswaardigheid. Hans sterft op 6 juni 1802 en Parkie, die de Franse naam Marguerite heeft gekregen, op 15 maart 1816.

Vorstelijke dierentuin

In 1748 koopt Stadhouder Willem IV (1711 -1751) tussen Den Haag en Voorburg een terrein met het kasteeltje De (Grote) Loo. Een Loo is een kort gezegd een open plek in een bos.

Een jaar later koopt Willem IV nog De (Kleine) Loo vlakbij Huis ten Bosch. Ook de tussenliggende gronden komen in zijn bezit. Tussen De Grote Loo en De Kleine Loo, die zijn verbonden door de Loolaan, wordt een begin gemaakt met de aanleg van een dierentuin. Eerst gaat het nog om enkele volières. Als Willem IV sterft gaat zijn weduwe Anna van Hannover verder met de aanleg. De dierentuin wordt dankzij stadhouder Willem V (1748 - 1806) steeds groter en zelfs beroemd. Het werd de plek om exotische dieren te bewonderen.

Plattegrond: